Probleminis interneto naudojimas

Jūs perskaitysite teiginius apie naudojimąsi internetu. nurodykite kiek kiekvienas teiginys Jums tinka


Tyrimo rezultatai yra pagrįsti anksčiau atlikto tyrimo duomenimis įgyvendinant mokslinių tyrimų programos „Gerovės visuomenė“ projektą (sutarties Nr. S-GEV-20-5) „Lietuvos studentų gyvenimo kokybės rodikliai:probleminio interneto naudojimo ypatumai ir neuropsichologinis profilis.