Gyvenimo kokybės rodikliai:
probleminio interneto naudojimo ypatumai ir neuropsichologinis profilis

Sveiki,

Šiame puslapyje galite įsivertinti interneto naudojimo ypatumus, depresijos ir nerimo simptomus bei gyvenimo kokybės lygį. Skirtingai negu kitos tokią paslaugą siūlančios svetainės, šioje svetainėje Jūsų savijautos vertinimo rezultatai yra pagrįsti mokslinėmis rekomendacijomis ir naudojamų vertinimo skalių adaptacija, įgyvendinus mokslinių tyrimų programos „Gerovės visuomenė“ projektą (sutarties Nr. S-GEV-20-5). Duomenys apie Jūsų savijautą, kuriuos pateiksite užpildę klausimynus, nebus saugomi, individualizuoti atsakymai bus pateiktitik Jums.

Jeigu norite prisidėti prie mokslinio tyrimo, siekiančio išsamiau analizuoti probleminio interneto naudojimo, nerimo ir depresijos simptomų ryšį, spauskite čia.

Ačiū, kad apsilankėte

Depresijos simptomai

Jei šiuo metu išgyvenate liūdesį, jaučiate energijos stoką, ar pastebite, kad veikla ar bendravimas teikia mažiau džiaugsmo nei įprastai, užpildykite depresijos simptomų klausimyną ir įsivertinkite patiriamų sunkumų lygį.

Pradėti testą

Gyvenimo kokybė

Trumpas gyvenimo kokybės klausimynas leis trumpai apžvelgti savo gyvenimą ir įsivertinti, ką būtų galima keisti, kad gyvenimo kokybė ir pasitenkinimas gyvenimu didėtų.

Pradėti testą

Nerimo simptomai

Nerimas – tai susirūpinimo ir grėsmės jausmas. Trumpas nerimo simptomų klausimynas gali padėti objektyviau įvertinti patiriamų sunkumų lygį ir apsvarstyti, ar neverta kreiptis pagalbos.

Pradėti testą

Probleminis interneto naudojimas

Trumpas interneto naudojimo klausimynas padės įsivertinti, ar Jūsų interneto naudojimo įpročiai yra sveiki, ar visgi jau keliantys susirūpinimą.

Pradėti testą

Ačiū už Jūsų iniciatyvą ir dalyvavimą!

Pagarbiai

Tyrėjų komanda

Mokslinių tyrimų programos „Gerovės visuomenė“ projektas Nr. S-GEV-20

Duomenų valdytojas:
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
A. Mickevičiaus g. 9, LT 44307 Kaunas
Tel.: +370 37 327201, El. paštas: rektoratas@lsmuni.lt

Projekto partneriai:
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
Vilniaus universitetas
Vytauto Didžiojo universitetas

Tyrimą finansuoja: Lietuvos mokslo taryba