Gerbiamieji,

Kviečiame dalyvauti tyrime, kuriuo siekiame išsiaiškinti Jūsų interneto naudojimo įpročius. Anketoje rasite klausimus apie internete leidžiamą laiką, asmenybės bruožus ir savijautą. Prašome atsakyti į kiekvieną klausimą kaip galima tiksliau. Turėkite omenyje, kad nėra teisingų ar neteisingų atsakymų, mus domina Jūsų nuomonė. Dalyvavimas tyrime yra savanoriškas ir priklauso tik nuo Jūsų asmeninio apsisprendimo. Jeigu Jūs sutiksite dalyvauti tyrime, galėsite bet kuriuo tyrimo metu persigalvoti ir nutraukti dalyvavimą tyrime nepateikiant atsisakymo priežasties, tiesiog uždarant naršyklės langą.


Anketos pildymas užtruks 20-25 min.


Šis tyrimas yra anoniminis, konfidencialumas užtikrinamas. Visi Jūsų duomenys bus tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą. Tyrėjai Jūsų IP adreso nesaugos.

Individualūs asmens apklausos rezultatai nebus skelbiami, bus skelbiami tik apibendrinti duomenys.


Jeigu turite klausimų apie tyrimą, nedvejodami susisiekite su tyrimo organizatoriais el. paštu: julius.burkauskas@lsmu.lt ir / arba vilma.jakiene@lsmu.lt


Jei turite klausimų, susijusių su Jūsų asmens duomenų saugumo užtikrinimu, susisiekite duomenu.sauga@lsmu.lt


Ačiū už Jūsų laiką

Tyrėjų komanda

Dalyvaudamas (-a) apklausoje aš patvirtinu, jog man yra 18 ar daugiau metų ir supratau dalyvavimo apklausoje sąlygas.

Sutinku

Duomenų valdytojas:
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
A. Mickevičiaus g. 9, LT 44307 Kaunas
Tel.: +370 37 327201, El. paštas: rektoratas@lsmuni.lt