Sveiki,

Jeigu esi 14-17 metų amžiaus, kviečiame Tave dalyvauti tyrime, kuriuo siekiame aiškintis paauglių ir jaunimo interneto naudojimo įpročius. Anketoje rasi klausimus apie internete leidžiamą laiką, veiklas, tam tikrą elgesį ir emocines būsenas. Čia nėra teisingų ar neteisingų atsakymų, mus domina Tavo nuomonė. Prašome atsakyti į kiekvieną klausimą kaip gali tiksliau, galvojant apie save.

Tavo dalyvavimas tyrime yra savanoriškas ir priklauso nuo asmeninio apsisprendimo ir nuo to, ar Tavo dalyvavimui pritaria Tavo tėvai ar globėjai. Jeigu sutiksi dalyvauti tyrime, galėsi bet kuriuo tyrimo metu persigalvoti ir nutraukti dalyvavimą tyrime nepateikiant atsisakymo priežasties, tiesiog uždarant apklausos langą.


Anketos pildymas užtruks 10-15 min.


Daug Tavo bendraamžių jau dalyvauja tyrime, prisijunk ir Tu!


Šis tyrimas yra anoniminis, konfidencialumas užtikrinamas. Tyrėjai Tavo IP adreso nefiksuos, taip pat tyrime nėra naudojami slapukai, todėl čia nebus galimybės grįžti į buvusį klausimą ar pratęsti anketą vėliau – jokie duomenys nebus saugomi. Bus skelbiami tik apibendrinti apklausų rezultatai.

Visi Tavo duomenys bus tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.


Tyrimą vykdo Vilniaus universiteto ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto mokslininkai. Jeigu turi klausimų apie tyrimą, nedvejodamas (-a) susisiek su tyrėjais el. paštu: roma.jusiene@fsf.vu.lt ir rima.breidokiene@fsf.vu.lt


Jei turite klausimų, susijusių su Jūsų asmens duomenų saugumo užtikrinimu, susisiekite duomenu.sauga@lsmu.lt


Ačiū, kad prisidedi prie mokslu grįstų žinių kūrimo – Tavo dalyvavimas labai svarbus ir vertingas!


Dėkojame už skirtą laiką ir Tavo atsakymus!

Tyrėjų komanda

Ačiū visiems dalyvavusiems. Reikiama respondentų imtis jau surinkta. Netrukus pasidalinsime rezultatais.

Duomenų valdytojas:
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
A. Mickevičiaus g. 9, LT 44307 Kaunas
Tel.: +370 37 327201, El. paštas: rektoratas@lsmuni.lt